Netherlands

NARCIS Classificatie

"De NARCIS classificatie bestaat uit 2 hoofdrubrieken. De D-code geeft een overzicht de wetenschappelijke disciplines en de E-code omvat een aantal interdisciplinaire wetenschapsgebieden.
De classificatie is in 2015 afgestemd met de classificatie van NWO en grotendeels herzien."

"The Narcis Classification is a framework of codes with which institutes and experts are classified and can be retrieved. The D code classifies on scientific disciplines. The classification also contains an E code. This code includes some interdisciplinary research fields. The Narcis Classification has been revised in the year 2015.
The Narcis Classification is used among others in the scientific portal Narcis, https://www.narcis.nl."

Nederlandse Uniforme Rebrieksindeling

"In de jaren 70 van de vorige eeuw is de Uniforme Genre Indeling (UGI) ingevoerd en in 1986 vervangen door de Nederlandse Uniforme Genre Indeling (NUGI). Per 1 april 2002 werd de Nederlandstalige Uniforme Rubrieksindeling (NUR) ingesteld, omdat de oude codering niet meer voldeed. Onder auspiciën van de Nederlandse en Vlaamse Boekverkopersbond en met subsidie van het Overleg Nederlandstalige Uitgeverij en Boekhandel (ONUB) is deze herziening tot stand gekomen. De uitgever bepaalt de NUR-code van een uit te geven boek.

"In the 1970s, the Uniform Genre Format (UGI) was introduced and replaced by the Dutch Uniform Genre Classification (NUGI) in 1986. As of April 1, 2002, the Dutch-language Uniform Classification (NUR) was introduced because the old coding Under the auspices of the Dutch and Flemish Bookstores Association and with the support of the Dutch-Dutch publishing and bookstore (ONUB), this review has been completed. The publisher determines the NUR code of a book to be published. There are various tools To convert the old NUGI into the new NUR. "

Catalogue of Life

"The Catalogue of Life (CoL) is the nearest thing to a comprehensive catalogue of all known species of organisms on Earth. Continuous progress is made towards completion, and this edition contains 1,639,016 living and 5,763 extinct species. Please note that this is probably just over three quarters of the world's known species. This means that for many groups it continues to be deficient, and users will notice that many species are still missing from the Catalogue.

Multilingual Dictionary of Cataloguing Terms and Concepts

"The Multilingual dictionary of cataloguing terms and concepts contains definitions for many terms and concepts used by the library cataloguing community. Terms and definitions are available in English and a variety of other languages.
The MulDiCat project was begun by Monika Muennich in 1998 for IFLA's Cataloguing Section. It was stored in a proprietary database developed by Bernard Eversberg in 2003. It has now re-emerged in part as a Word table and as a SKOS file on the new IFLA Namespace.

Trefwoordenthesaurus

"De NBD|Biblion Trefwoordenthesaurus is een geautomatiseerd onderwerpsontsluitingssysteem ten behoeve van collecties in openbare bibliotheken, op basis van de termen die aan de bibliografische producten van NBD|Biblion worden toegekend. In deze thesaurus zijn alle door NBD|Biblion goedgekeurde ontsluitingstermen voor alle mediasoorten opgenomen. Dit heeft als voordeel dat de ontsluitingstermen eensluidend zijn. Dat wil zeggen dat gebruikers niet worden geconfronteerd met andersluidende termen voor hetzelfde begrip.

"The NBD | Biblion Trefwoordenthesaurus is an automated subject termination system for collections in public libraries, based on the terms assigned to NBD | Biblion's bibliographic products. In this thesaurus, all NBD | Biblion approved release terms for all media types are included . This has the advantage that the term of the term is consistent, that is, users are not confronted with different terms for the same understanding. By networking, libraries can consult each other's catalogs and exchange bibliographic data.

Presentatiesysteem Informatieve Media

"PIM is een alfabetisch woordsysteem (in tegenstelling tot een numeriek hiërarchisch systeem als het SISO) dat bestaat uit twee niveaus: categorieën ('onderwerpsgebieden') en daaronder trefwoorden.

"PIM is an alphabetic word system (as opposed to a numerical hierarchical system such as SISO) that consists of two levels: categories (" subject areas ") and keywords below.
 There are 27 fixed categories (visible by icons). These subject areas are grouped into ten clusters (colors) of related subject areas. The clusters can be directional for the visitor and for the collection of collections in the library. (For example, the categories "Hobbies" and "Sports and Games" are both orange; Libraries can choose to draw them in close proximity).

Pages