Amsterdam

WO2 Thesaurus

"De WO2-thesaurus is een gevalideerde, hiërarchisch georganiseerde trefwoordenlijst voor de thematische ontsluiting van (digitale) bronnen uit de periode 1940-1945. De thesaurus bevat termen over gebeurtenissen, plaatsen, begrippen en objecten uit de Tweede Wereldoorlog. De trefwoorden zijn verdeeld over een aantal hoofdgebieden als Vervolging, Bestuur, Dagelijks Leven, Recht, etc. Tevens bevat de WO2-thesaurus een uitgebreide lijst van kampen en getto's in zowel Europa als Nederlands Indië; inclusief GPS coordinaten."

Historical International Standard Classification of Occupations

"Starting in the 1950s the International Labour Office has developed an International Standard Classification of Occupations (isco) allowing classification of occupational activities worldwide. Naturally, this system is not intended to deal with historical information. In recent years, a group of historians and sociologists have started to build upon the 1968 version of isco to create a classification scheme for occupational titles in the 19th and early 20th centuries, called hisco (...).

Homosaurus

"This is an International Thesaurus of Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Index Terms that is currently used by https://www.digitaltransgenderarchive.net.

This vocabulary was originally a project of the International Homo/Lesbian Informatiecentre & Archives and compiled by Jack van der Wel (with support of Ellen Greenblatt) in 2013. That offline document has been transcrabed into the Linked Data provider under development here."

Vrouwenthesaurus

"De Vrouwenthesaurus bevat trefwoorden voor het zoeken van informatie over de positie van vrouwen en vrouwenstudies. Vrouweninformatie kan over alles gaan dat met de leefwereld en positie van vrouwen in de samenleving te maken heeft, bijvoorbeeld anorexia nervosa, feministische media, herintreden op de arbeidsmarkt, lesbische moeders, migratie, seksueel geweld of vrouwbeelden. Het kan betrekking hebben op historische onderwerpen als de eerste feministische golf, heksen, het vrouwenkiesrecht of zwarte vrouwengeschiedenis.

"The Women’s Thesaurus is a useful tool for searching by subject. It consists of terms about women, gender, gender equality and feminism. It also includes synonyms along with broader, more specific and related terms. The Thesaurus is a good starting point for searches involving theses, research, articles, programmes and policy memoranda. (...)