u9p: employment

Diccionari de la renda

"Aquest diccionari recull els termes bàsics per fer la declaració de la renda i del patrimoni. Es tracta de 122 termes amb les denominacions i la definició en català i amb els equivalents en castellà, revisats per especialistes del Col·legi de Gestors Administratius de Catalunya."

"This dictionary includes the basic terms for the declaration of income and assets. It is about 122 names with terms and definition in Catalan and Spanish equivalents, reviewed by specialists from the Association of Administrative Managers of Catalonia ".