sl: welfare

Systematik der Teilbibliothek Sozial- und Gesundheitswesen

"Ein kleiner Teil der Bestände der Fachbibliothek Sozial- und Gesundheitswesen ist nach der unten stehenden früheren Systematik der Teilbibliothek Fachbereich IV, Sozial- und Gesundheitswesen aufgestellt. Es handelt sich hierbei um ältere, nur noch schwach genutzte und deshalb in unser geschlossenes Magazin ausgelagerte Medieneinheiten. (...) Diese frühere Systematik der Fachbibliothek Sozial- und Gesundheitswesen ist für unsere Klassifizierungsarbeit heute nicht mehr relevant.

"A small part of the library's social and health care system is organized according to the previous system of the sub-library, Department IV, Social and Health Care, which is older, only weakly used and therefore outsourced to our closed magazine. (...) This former system of the specialized library of social and health care is no longer relevant for our classification work. New entries are classified according to the Regensburger Systematik (RVK) since mid-2012 and - like the majority of the collections of our university library, Also freely accessible according to this system. "

Terveyden ja hyvinvoinnin ontologia

"Tero eli Terveyden ja hyvinvoinnin ontologia on mm. TerveSuomi-portaalin käyttämä aiheontologia. Se laajentaa YSOa terveysalan käsitteillä. Tero sisältää kaikki Terveyden edistämisen sanaston (TESA/HPMULTI) käsitteet, kaikki Stakesin Stameta-asiasanaston käsitteet, osia Työterveyslaitoksen sanastosta sekä noin 2500 MeSH-käsitettä. Näille on määritelty ekvivalenssit YSO-käsitteisiin sekä toisiinsa, ja kaikille käsitteille on määritelty paikkansa YSOn hierarkiassa. Myös alkuperäiset assosiatiiviset suhteet (related) ovat mukana."

Thesaurus Zorg en Welzijn

"De Thesaurus Zorg en Welzijn: de taal van het sociaal domein.
Meer dan 35.000 termen op het gebied van zorg en welzijn, zowel vaktaal als de taal van de burger. De termen beschrijven een breed terrein aan onderwerpen van elkaar overlappende sectoren: van vrijwilligerswerk tot lokaal sociaal beleid, van jeugdzorg tot ouderenzorg, van maatschappelijke dienstverlening tot medische zorg, van onderwijs tot vrijetijdsbesteding enz.

"The Thesaurus Care and Welfare: the language of the social domain.
More than 35,000 terms in health and well-being, both language and language of the citizen. The terms describe a wide range of subjects of overlapping sectors: from voluntary work to local social policy, from youth care to elderly care, from social services to medical care, from education to leisure activities, etc.