UNIMARC

Národní autority České republiky

"Portál Národní autority ČR soustředí na jednom místě zatím mnohdy roztříštěné informace o problematice (v nejširším slova smyslu) tvorby a využívání souborů národních autorit všech typů.
Jmenné autority zahrnují soubor personálních a korporativních autorit (názvy institucí a akcí), autorit rodů, rodin a autorit typu autor/název pro využití ve jmenném i věcném zpracování dokumentů.

"The portal of the National Authority of the Czech Republic focuses on a fragmented information on the issue (in the broadest sense) of the creation and use of sets of national authorities of all types.
Nominated authorities include a set of personnel and corporate authorities (names of institutions and actions), gender, family, and author / author authority for use in both document and document processing.