primary product

Classificació catalana de productes per activitats

"Les classificacions estadístiques s'agrupen per tipologies temàtiques anomenades 'famílies', i les principals són les classificacions econòmiques (activitats econòmiques i productes) i les classificacions demogràfiques i socials (ocupacions, educació i sanitàries). (…) [Les] classificacions de productes (béns transportables o mercaderies i béns no transportables o serveis) categoritzen productes per tal d'elaborar estadístiques que els relacionin amb les operacions a què se sotmeten (producció, comerç exterior i transport)."

"The statistical classifications are grouped into typologies of family anomalies, principally economic classificacions (economic and product activitats) and demographic and social classifications (occupations, education and health). Products (transportable goods or merchandises and goods not transportable or stable) categorize productions per se to produce statistics that relate to the operations to which they are sotmeten (producció, comerç exterior i transport). "

New Zealand Standard Trade Classification – Level of Processing

"The New Zealand Standard Trade Classification – Level of Processing is a hierarchical classification of five levels. Level one of the classification has 3 categories. Level two has 5 categories, level three has 20 categories, level 4 has 59 categories, and level 5 has 208 categories – excluding residual categories."

"The New Zealand Standard Trade Classification – Level of Processing is a hierarchical classification of five levels. Level one of the classification has 3 categories. Level two has 5 categories, level three has 20 categories, level 4 has 59 categories, and level 5 has 208 categories – excluding residual categories."

Australian and New Zealand Standard Product Classification

"The Australian Bureau of Statistics (ABS) is decommissioning the Australian and New Zealand Standard Product Classification (ANZSPC) as the Australian statistical standard for products. ANZSPC was produced in 2001 as a collaboration between the Australian Bureau of Statistics (ABS) and Statistics New Zealand. It was intended that the ANZSPC become the statistical standard for the collection and presentation of product statistics in both countries.

Central Product Classification

"The name 'Central Product Classification' is intended to indicate that the purpose of CPC is to provide a framework for international comparison of various kinds of statistics dealing with goods, services and assets. Basically, CPC is intended to be used for different types of statistics, for example, industrial statistics and national accounts, price statistics, foreign trade statistics (including trade in services) and balance-of-payments statistics."