leisure

System Klasyfikacji Umiejętności

"System Klasyfikacji Umiejętności (SKU) to autorski projekt ekipy edugracji: jest to graficzny system, wzorowany na systemie PEGI, mający na celu pomoc w zdobyciu informacji o umiejętnościach rozwijanych w grach dla dzieci i młodzieży. W obecnej chwili składa się on ze znaków (umiejętności) pogrupowanych w 8 grup rozwojowych. System ten jest ułatwieniem dla rodziców szukających gier rozwijających konkretne umiejętności, wspomaga świadomy wybór w terapii i edukacji.

Thesaurus of Outdoor Recreation Terms

"Presented in this thesaurus are keywords and cross references for the indexing and retrieval of outdoor recreation literature. It was compiled to facilitate the development of a common language for outdoor recreation planning, programming, research, and resource management. Terms selected are pertinent to both the natural and physical resources, their value, management, development, and user requirements.