Bokbasen Thesaurus

Abstract: 

Bokbasen har en hierarkisk tesaurus med kontrollerte frittstående emneord. Tesaurusen ble etablert på 1980-tallet, og blir kontinuerlig vedlikeholdt og videreutviklet av Bokbasens katalogavdeling. Filen inneholder de fem hovedkategoriene emner, form, sjanger, tid og sted, på bokmål og nynorsk.

Englisches Abstract: 

Bokbasen has a hierarchical thesaurus with controlled free-standing keywords. The thesaurus was established in the 1980s, and is continuously maintained and further developed by Bokbasen's catalog department. The file contains the five main categories of topics, form, genre, time and place, in Bokmål and Nynorsk.

English Title: 
Bokbasen Thesaurus
Entstehungsjahr: 
1980
Autor: 
Bokbasen AS
Zugriff: 
Format: 
Typ: 
Sprache: 
License: 
Address: 
Grensen 12, Oslo, 0159, Norwegen