ontology

NPG Review States Ontology

"The ReviewStates Ontology is a categorization of the various states that mark the review status of a publication. In particular, these indicate stages in the publishing workflow. For example, a siginificant state change for an article publication occurs when it is accepted for publication, whereby it transitions from an earlier 'Received' state to an 'Accepted' state. These state changes are managed by review-event objects which capture both the review-state and the date (or datetime) at which this event occurs."

Paikkatieto-ontologia

"Paikkatieto-ontologian (PTO) toinen versio muodostuu Yleisestä suomalaisesta ontologiasta (YSO) ja sitä täydentävistä noin 1020 paikkatietokäsitteestä. Paikkatietokäsitteet ovat peräisin Geoinformatiikan sanaston 2. laitoksesta, Paikkatietohakemiston hakusanastosta ja Euroopan komission antamista paikkatietoaineistojen ja -palvelujen yhteentoimivuutta koskevista asetuksista 1089/2010 ja 1253/2013. Viimeksi mainitut käsitteet ovat INSPIRE-direktiivin mukaisia paikkatietokohdetyyppejä.

Kestävän kehityksen kasvatuksen ontologia

"Kestävän kehityksen kasvatuksen ontologia (KEKO) laadittiin ympäristöministeriön rahoittamassa Yhteinen käsitys 2 -hankkeessa vuosina 2014–2015. Hankkeen tavoitteena oli tukea kestävän kehityksen kasvatuksen toimijoiden yhteisen kielen muodostumista. Työhön osallistuivat edustajat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksesta, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seurasta, MAPPA-materiaalipankkihankkeesta ja Sanastokeskus TSK:sta.

Kerameikos

"Kerameikos.org is a collaborative project dedicated to defining the intellectual concepts of pottery following the tenets of linked open data and the formulation of an ontology for representing and sharing ceramic data across disparate data systems. While the project is focused primarily on the definition of concepts within Greek black- and red-figure pottery, Kerameikos.org is extensible toward the definition of concepts in other fields of pottery studies."

Pages