Thesaurus Onroerend Erfgoed Gebeurtenistypes

Résumé: 

"Een thesaurus is een, meestal hiërarchische, woordenlijst die wordt gebruikt om terminologie te standaardiseren. Onze thesauri worden gebruikt om informatie te helpen indexeren en terugvinden in onze databanken. (...) We stellen onze thesauri samen met een bijzondere aandacht voor onze lokale Vlaamse situatie, zonder internationale thesauri zoals de Art & Architecture Thesaurus en de thesauri van Historic England uit het oog te verliezen."

Résumé anglais: 

"A thesaurus is a mostly hierarchical list of words used to standardize terminology. Our thesauri are used to index and find information in our databases. (...) We construct our thesauri with special attention to our local Flemish situation, but without losing sight of international thesauri such as the Art & Architecture Thesaurus and the thesauri of Historic England."

English Title: 
Thesaurus Onroerend Erfgoed Event Types
Auteur: 
Agentschap Onroerend Erfgoed
Sujet: 
Accès: 
Catégorie: 
Langue: 
License: 
Address: 
Koning Albert II-laan 19, Brussels, 1210, Belgique