780 Music

Musiikin asiasanasto

"Musiikin asiasanasto (MUSA) on yksikielinen musiikin indeksointiin tarkoitettu erikoissanasto, joka noudattaa Yleisen suomalaisen asiasanaston (YSA) periaatteita ja rakennetta. Musiikin asiasanasto on tarkoitettu käytettäväksi musiikkia käsittelevien kirjojen ja artikkelien sekä kaikkien musiikkitallenteiden (nuottijulkaisut, äänitteet jne.) indeksointiin ja tiedonhakuun. Sanasto ohjaa tiedontallentajia ja -hakijoita käyttämään yhteistä kieltä. Musiikin asiasanaston laadinnassa on noudatettu Suomenkielisen tesauruksen laatimis- ja ylläpito-ohjeita (SFS 5471).

"Music Thesaurus (MUSA) is one of the language special vocabulary for music indexing, which complies with the principles and structure of the Finnish General Thesaurus (YSA). Thesaurus music is intended for use in the music of the books and articles, as well as all recorded music (printed music, sound recordings, etc.) for indexing and information retrieval. Glossary tiedontallentajia guides and job-seekers to use a common language. compiling a thesaurus to music have been observed in Finnish, thesaurus preparation and maintenance instructions (SFS 5471).

Beethoven Thesaurus

"The Beethoven Thesaurus is a list of approximately 9,000 subject and category (formerly known as genre) terms. The thesaurus groups these terms together in nine sections (or hierarchies). Terms are listed in alphabetical order within each section, with instructions on the scope of the terms, their relationships with other terms in the Thesaurus, and unused synonyms. Each listing might also include instructions to the indexer on how to apply the term to a particular subject area.

Pages