classification scheme

British Catalogue of Music Classification

"The British Catalogue of Music Classification (BCM Classification) is a faceted classification that was commissioned from E. J. Coates by the Council of the British National Bibliography to organize the content of the British Catalogue of Music. The published schedule (1960) was considerably expanded by Patrick Mills of the British Library up until its use was abandoned in 1998. Entries in the catalogue were organized by BCM classmark from the catalogue's inception in 1957 until 1982.

State Publications Classification

"When the Documents Section of the North Carolina State Library was organized between 1957-1960, this classification scheme was devised by the documents librarian, Sangster Parrott, for the Library's large collection of North Carolina public documents. Documents are arranged by state government agency and then by function. The scheme is partially adapted from the U.S. Superintendent of Documents Classification System which is used for Federal documents collections.

Systematik der Teilbibliothek Sozial- und Gesundheitswesen

"Ein kleiner Teil der Bestände der Fachbibliothek Sozial- und Gesundheitswesen ist nach der unten stehenden früheren Systematik der Teilbibliothek Fachbereich IV, Sozial- und Gesundheitswesen aufgestellt. Es handelt sich hierbei um ältere, nur noch schwach genutzte und deshalb in unser geschlossenes Magazin ausgelagerte Medieneinheiten. (...) Diese frühere Systematik der Fachbibliothek Sozial- und Gesundheitswesen ist für unsere Klassifizierungsarbeit heute nicht mehr relevant.

"A small part of the library's social and health care system is organized according to the previous system of the sub-library, Department IV, Social and Health Care, which is older, only weakly used and therefore outsourced to our closed magazine. (...) This former system of the specialized library of social and health care is no longer relevant for our classification work. New entries are classified according to the Regensburger Systematik (RVK) since mid-2012 and - like the majority of the collections of our university library, Also freely accessible according to this system. "

Systematik der Zentralbibliothek der Hochschule Ludwigshafen am Rhein

"Ein kleiner Teil der Bestände der Zentralbibliothek ist nach der (...) früheren Systematik der Zentralbibliothek aufgestellt. Es handelt sich hierbei um ältere, nur noch schwach genutzte und deshalb in unser geschlossenes Magazin ausgelagerte Medieneinheiten. (...) Diese frühere Systematik der Zentralbibliothek ist für unsere Klassifizierungsarbeit heute nicht mehr relevant.

"A small part of the library's holdings are organized according to the (...) earlier system of the central library, which is an older, only weakly used media unit, which is therefore moved into our closed magazine the central library is for our classification work today no longer relevant additions are classified rather since mid-2012, according to the Regensburg classification (RVK) and -. as the majority of the reclassified to RVK stocks our university library - freely accessible even after this system of order ".

ZIZO Volwassenen

"ZIZO volwassenen is een thematisch classificatieschema waarmee je de volwassen non-fictie-collectie van een openbare bibliotheek kan indelen. ZIZO probeert de gebruiker trapsgewijs en intuïtief bij het gezochte onderwerp te brengen. De verschillende aspecten van een onderwerp worden zoveel mogelijk samengebracht, zodat de gebruiker een overzicht krijgt van de informatiebronnen die een antwoord op zijn vraag kunnen geven. Het classificatiesysteem is voorzien van duidelijke pictogrammen in kleur en een standaard-etiket."

"ZIZO adults is a thematic classification scheme that allows you to organize the adult non-fiction collection of a public library. ZIZO tries to bring the user to the desired subject, staged and intuitively. The various aspects of a subject are brought together as much as possible so that the The user gets an overview of the information sources that can answer his question. The rating system has clear color and standard labels. "

Kleuter ZIZO

"Kleuter ZIZO is een thematisch classificatiesysteem voor peuter- en kleuterboeken (doelgroep 0-6 jaar). Je kan het systeem zowel gebruiken voor fictie als non-fictie. Enkel gedichten, sprookjes en voorleesverhalen werden niet in dit classificatiesysteem opgenomen. Deze genres worden door bibliotheken namelijk veelal leeftijdsoverschrijdend gepresenteerd. Vandaar ook de keuze om voor deze genres niet te kiezen voor het thematische classificatiesysteem. Het classificatiesysteem is voorzien van duidelijke pictogrammen in kleur en een standaard-etiket."

"Kleuter ZIZO is a thematic classification system for toddler and toddler books (target group 0-6 years). You can use the system both for fiction and non-fiction. Only poems, fairy tales and reading stories were included in this classification system. Libraries are often presented with age-crossing. Therefore, the choice for choosing these genres is not for the thematic classification system. The classification system has clear color icons and a standard label. "

Pages