ontology

Paikkatieto-ontologia

"Paikkatieto-ontologian (PTO) toinen versio muodostuu Yleisestä suomalaisesta ontologiasta (YSO) ja sitä täydentävistä noin 1020 paikkatietokäsitteestä. Paikkatietokäsitteet ovat peräisin Geoinformatiikan sanaston 2. laitoksesta, Paikkatietohakemiston hakusanastosta ja Euroopan komission antamista paikkatietoaineistojen ja -palvelujen yhteentoimivuutta koskevista asetuksista 1089/2010 ja 1253/2013. Viimeksi mainitut käsitteet ovat INSPIRE-direktiivin mukaisia paikkatietokohdetyyppejä.

Kestävän kehityksen kasvatuksen ontologia

"Kestävän kehityksen kasvatuksen ontologia (KEKO) laadittiin ympäristöministeriön rahoittamassa Yhteinen käsitys 2 -hankkeessa vuosina 2014–2015. Hankkeen tavoitteena oli tukea kestävän kehityksen kasvatuksen toimijoiden yhteisen kielen muodostumista. Työhön osallistuivat edustajat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksesta, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seurasta, MAPPA-materiaalipankkihankkeesta ja Sanastokeskus TSK:sta.

Kerameikos

"Kerameikos.org is a collaborative project dedicated to defining the intellectual concepts of pottery following the tenets of linked open data and the formulation of an ontology for representing and sharing ceramic data across disparate data systems. While the project is focused primarily on the definition of concepts within Greek black- and red-figure pottery, Kerameikos.org is extensible toward the definition of concepts in other fields of pottery studies."

Semantic Web Rule Language

"This document contains a proposal for a Semantic Web Rule Language (SWRL) based on a combination of the OWL DL and OWL Lite sublanguages of the OWL Web Ontology Language with the Unary/Binary Datalog RuleML sublanguages of the Rule Markup Language. SWRL includes a high-level abstract syntax for Horn-like rules in both the OWL DL and OWL Lite sublanguages of OWL. A model-theoretic semantics is given to provide the formal meaning for OWL ontologies including rules written in this abstract syntax.

Vocabulary of a Friend

"Un vocabulaire de description des vocabulaires RDF et de leurs relations mutuelle."

"VOAF is a vocabulary specification providing elements allowing the description of vocabularies (RDFS vocabularies or OWL ontologies) used in the Linked Data Cloud. In particular it provides properties expressing the different ways such vocabularies can rely on, extend, specify, annotate or otherwise link to each other. It relies itself on Dublin Core and voiD. The name of the vocabulary makes an explicit reference to FOAF because VOAF can be used to define networks of vocabularies in a way similar to the one FOAF is used to define networks of people."

Pages