CC0: Creative Commons Zero (Public Domain)

Musiikin asiasanasto

"Musiikin asiasanasto (MUSA) on yksikielinen musiikin indeksointiin tarkoitettu erikoissanasto, joka noudattaa Yleisen suomalaisen asiasanaston (YSA) periaatteita ja rakennetta. Musiikin asiasanasto on tarkoitettu käytettäväksi musiikkia käsittelevien kirjojen ja artikkelien sekä kaikkien musiikkitallenteiden (nuottijulkaisut, äänitteet jne.) indeksointiin ja tiedonhakuun. Sanasto ohjaa tiedontallentajia ja -hakijoita käyttämään yhteistä kieltä. Musiikin asiasanaston laadinnassa on noudatettu Suomenkielisen tesauruksen laatimis- ja ylläpito-ohjeita (SFS 5471).

"Music Thesaurus (MUSA) is one of the language special vocabulary for music indexing, which complies with the principles and structure of the Finnish General Thesaurus (YSA). Thesaurus music is intended for use in the music of the books and articles, as well as all recorded music (printed music, sound recordings, etc.) for indexing and information retrieval. Glossary tiedontallentajia guides and job-seekers to use a common language. compiling a thesaurus to music have been observed in Finnish, thesaurus preparation and maintenance instructions (SFS 5471).

EuroVoc

"EuroVoc is a multilingual, multidisciplinary thesaurus covering the activities of the EU, the European Parliament in particular. It contains terms in 23 EU languages (Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovenian, Spanish and Swedish), plus in three languages of countries which are candidates for EU accession: македонски (mk), shqip (sq) and cрпски (sr).

Pages