CC0: Creative Commons Zero (Public Domain)

ArticleTypes Ontology

"The ArticleTypes Ontology is a categorization of kinds of publication which are used to index and group content published on nature.com. This taxonomy is organised into a single tree using the SKOS vocabulary. It includes article-types that are directly applied to content, such as Article, Review Article, News, or Book Review plus higher-level groupings such as Research, News and Comment, or Amendments and Corrections. Categorization of content with the ArticleTypes Ontology is orthogonal to categorization with the Subjects Ontology."

NPG Review States Ontology

"The ReviewStates Ontology is a categorization of the various states that mark the review status of a publication. In particular, these indicate stages in the publishing workflow. For example, a siginificant state change for an article publication occurs when it is accepted for publication, whereby it transitions from an earlier 'Received' state to an 'Accepted' state. These state changes are managed by review-event objects which capture both the review-state and the date (or datetime) at which this event occurs."

Suomalainen esityskokoonpanosanasto

"Suomalainen esityskokoonpanosanasto (SEKO) on yksikielinen musiikin esityskokoonpanot kattava sanasto. Sanasto on tarkoitettu käytettäväksi nuotti- ja av-aineiston sisältämien sävellysten esityskokoonpanojen täsmälliseen indeksointiin ja tiedonhakuun.

"The Finnish Presentation Composition (SEKO) is a single-language vocabulary covering music presentations. The vocabulary is intended for accurate indexing and retrieval of compositional compositions in the notes and avs.
The vocabulary is primarily intended for use in the presentation of a presentation set in the MARC 21 bibliographic records and authority records field 382 but may also be used in the artist's remarks (in MARC 21 bibliographic records field 511). The glossary is available in both the RDA description guidelines and the old Finnish inventory rules.

Paikkatieto-ontologia

"Paikkatieto-ontologian (PTO) toinen versio muodostuu Yleisestä suomalaisesta ontologiasta (YSO) ja sitä täydentävistä noin 1020 paikkatietokäsitteestä. Paikkatietokäsitteet ovat peräisin Geoinformatiikan sanaston 2. laitoksesta, Paikkatietohakemiston hakusanastosta ja Euroopan komission antamista paikkatietoaineistojen ja -palvelujen yhteentoimivuutta koskevista asetuksista 1089/2010 ja 1253/2013. Viimeksi mainitut käsitteet ovat INSPIRE-direktiivin mukaisia paikkatietokohdetyyppejä.

Metatietosanasto

"Metatietosanasto on aineistojen kuvailussa tarvittavien termien ja ilmausten kokonaisuus, joka sisältää sekä ISBD-kuvailusääntöjen että RDA-kuvailuohjeiden mukaista terminologiaa. Sanaston käyttö vakiinnuttaa kuvailevan metatiedon tuottamista ja yhtenäistää kuvailua tiedonhaun tuloksellisuuden edistämiseksi.
Metatietosanaston rakenteellinen hierarkia perustuu FRBR (Functional Requirements for Bibliographic Description) -käsitemallin mukaisiin kategorioihin: teos, ekspressio, manifestaatio, kappale, henkilö, yhteisö, suku sekä niiden väliset suhteet.

"Metadata Dictionary is a terms and expressions necessary for the description data entity that includes both ISBD-item rules and the terminology of the RDA item's instructions. Stabilize the production of use of the vocabulary describing the meta information and unify the description is to promote the retrieval performance.
Metadata Vocabulary is based on the structural hierarchy of categories in accordance with FRBR (Functional Requirements for Bibliographic Description)
The term refers to work independently on the cognitive or artistic content.

Pages