terminology

LIDO Terminology Record Metadata Date

"The LIDO Terminology refers to LIDO – Lightweight Information Describing Objects, the XML Schema for contributing content to cultural heritage repositories, provided by the CIDOC LIDO Working Group.
It complements the LIDO v1.0 specification and is intended to further enhance the interoperability of LIDO data across different collections by introducing controlled type vocabularies for certain LIDO elements and attributes.

LIDO Terminology Identifier Type

"The LIDO Terminology refers to LIDO – Lightweight Information Describing Objects, the XML Schema for contributing content to cultural heritage repositories, provided by the CIDOC LIDO Working Group.
It complements the LIDO v1.0 specification and is intended to further enhance the interoperability of LIDO data across different collections by introducing controlled type vocabularies for certain LIDO elements and attributes.

LIDO Terminology Event Type

"The LIDO Terminology refers to LIDO – Lightweight Information Describing Objects, the XML Schema for contributing content to cultural heritage repositories, provided by the CIDOC LIDO Working Group.
It complements the LIDO v1.0 specification and is intended to further enhance the interoperability of LIDO data across different collections by introducing controlled type vocabularies for certain LIDO elements and attributes.

LIDO Terminology Actor Type

"The LIDO Terminology refers to LIDO – Lightweight Information Describing Objects, the XML Schema for contributing content to cultural heritage repositories, provided by the CIDOC LIDO Working Group.
It complements the LIDO v1.0 specification and is intended to further enhance the interoperability of LIDO data across different collections by introducing controlled type vocabularies for certain LIDO elements and attributes.

Nomenclatura de gestió universitària

"Aquest diccionari és fruit de la col·laboració entre la Xarxa Vives d’Universitats i el Centre de Terminologia TERMCAT, amb l’objectiu de difondre en línia el treball dut a terme per la Comissió de Llengua de la Xarxa Vives mitjançant el grup de treball de Terminologia i Nomenclatura, integrat per tècnics dels serveis lingüístics de 14 universitats de la Xarxa.

Pages