Dutch

Nederlandse Uniforme Rebrieksindeling

"In de jaren 70 van de vorige eeuw is de Uniforme Genre Indeling (UGI) ingevoerd en in 1986 vervangen door de Nederlandse Uniforme Genre Indeling (NUGI). Per 1 april 2002 werd de Nederlandstalige Uniforme Rubrieksindeling (NUR) ingesteld, omdat de oude codering niet meer voldeed. Onder auspiciën van de Nederlandse en Vlaamse Boekverkopersbond en met subsidie van het Overleg Nederlandstalige Uitgeverij en Boekhandel (ONUB) is deze herziening tot stand gekomen. De uitgever bepaalt de NUR-code van een uit te geven boek.

"In the 1970s, the Uniform Genre Format (UGI) was introduced and replaced by the Dutch Uniform Genre Classification (NUGI) in 1986. As of April 1, 2002, the Dutch-language Uniform Classification (NUR) was introduced because the old coding Under the auspices of the Dutch and Flemish Bookstores Association and with the support of the Dutch-Dutch publishing and bookstore (ONUB), this review has been completed. The publisher determines the NUR code of a book to be published. There are various tools To convert the old NUGI into the new NUR. "

Taxonomy of Evaluation

"A wide range of models of PR and communication evaluation exist using a wide range of terms including inputs, outputs, outtakes, outflows, outgrowths, effects, results, and impact. An even wider range of metrics and methods for evaluation are proposed for each stage. The field is confusing for many practitioners. This page presents a taxonomy of evaluation tailored to strategic public communication – a taxonomy being a mapping of a field to produce a categorisation of concepts and terms – in short, to show where things go and where they fit in relation to each other.

Eating and Drinking Ability Classification System for Individuals with Cerebral Palsy

"We have developed a new Eating and Drinking Ability Classification System (EDACS) for people with cerebral palsy. EDACS describes five distinct levels of ability using the key features of safety and efficiency (...). Our new Eating and Drinking Ability Classification System (EDACS) offers an alternative to subjective terms such as mild and moderate and severe which have no agreed definition. We developed EDACS by consulting with people with cerebral palsy, parents and experts around the world.

ZIZO Volwassenen

"ZIZO volwassenen is een thematisch classificatieschema waarmee je de volwassen non-fictie-collectie van een openbare bibliotheek kan indelen. ZIZO probeert de gebruiker trapsgewijs en intuïtief bij het gezochte onderwerp te brengen. De verschillende aspecten van een onderwerp worden zoveel mogelijk samengebracht, zodat de gebruiker een overzicht krijgt van de informatiebronnen die een antwoord op zijn vraag kunnen geven. Het classificatiesysteem is voorzien van duidelijke pictogrammen in kleur en een standaard-etiket."

"ZIZO adults is a thematic classification scheme that allows you to organize the adult non-fiction collection of a public library. ZIZO tries to bring the user to the desired subject, staged and intuitively. The various aspects of a subject are brought together as much as possible so that the The user gets an overview of the information sources that can answer his question. The rating system has clear color and standard labels. "

Kleuter ZIZO

"Kleuter ZIZO is een thematisch classificatiesysteem voor peuter- en kleuterboeken (doelgroep 0-6 jaar). Je kan het systeem zowel gebruiken voor fictie als non-fictie. Enkel gedichten, sprookjes en voorleesverhalen werden niet in dit classificatiesysteem opgenomen. Deze genres worden door bibliotheken namelijk veelal leeftijdsoverschrijdend gepresenteerd. Vandaar ook de keuze om voor deze genres niet te kiezen voor het thematische classificatiesysteem. Het classificatiesysteem is voorzien van duidelijke pictogrammen in kleur en een standaard-etiket."

"Kleuter ZIZO is a thematic classification system for toddler and toddler books (target group 0-6 years). You can use the system both for fiction and non-fiction. Only poems, fairy tales and reading stories were included in this classification system. Libraries are often presented with age-crossing. Therefore, the choice for choosing these genres is not for the thematic classification system. The classification system has clear color icons and a standard label. "

Pages