Classificació catalana de productes per activitats

Abstract: 

"Les classificacions estadístiques s'agrupen per tipologies temàtiques anomenades 'famílies', i les principals són les classificacions econòmiques (activitats econòmiques i productes) i les classificacions demogràfiques i socials (ocupacions, educació i sanitàries). (…) [Les] classificacions de productes (béns transportables o mercaderies i béns no transportables o serveis) categoritzen productes per tal d'elaborar estadístiques que els relacionin amb les operacions a què se sotmeten (producció, comerç exterior i transport)."

English Abstract: 

"The statistical classifications are grouped into typologies of family anomalies, principally economic classificacions (economic and product activitats) and demographic and social classifications (occupations, education and health). Products (transportable goods or merchandises and goods not transportable or stable) categorize productions per se to produce statistics that relate to the operations to which they are sotmeten (producció, comerç exterior i transport). "

Alternative Title: 
CCPA-2014 (ca)
English Title: 
Catalan classification of productes per activitats
Author: 
Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat)
Access: 
Format: 
KOS Types Vocabulary: 
Language: 
Address: 
Via Laietana, 58, Barcelona, B, 08003, Spain