Korkeakoulujen tutkimustiedonkeruussa käytettävä tieteenalaluokitus

Abstract: 

"Tieteenalaluokitusta käytetään OKM:n tutkimus- ja kehittämistoimintaa koskevissa tilastoissa. Tilastokeskuksen vuonna 2007 käyttöönottamaa tieteenalaluokitusta uudistettiin vuonna 2010 jakamalla luokkia pienempiin ja aikaisempaa tarkoituksenmukaisempiin kokonaisuuksiin. Tieteenalaluokitus perustuu OECD:n T&K-toiminnan tilastoinnin tueksi julkaiseman Frascati-Manualin FOS-luokitteluun."

English Abstract: 

"On development activities in statistics Research and Statistics Finland, in 2007, introduced by the discipline classification was revised in 2010 by dividing classes into smaller and earlier given the most appropriate entities Discipline classification is based on the OECD Discipline rating OKM used..., Published by R & D activities in support of statistics Frascati-Manual FOS classification"

English Title: 
A discipline classification used in higher education research collection
Size: 
74 Preferred terms (2017-01).
Author: 
Kansalliskirjasto
Access: 
KOS Types Vocabulary: 
Language: 
License: 
Address: 
The National Library of Finland, Fabianinkatu 35, Helsinki, 00170, Finland