Kulttuurien tutkimuksen ontologia

Abstract: 

"KULO - Kulttuurien tutkimuksen ontologia on Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjaston laatiman ja ylläpitämän kaksikielisen (suomi-englanti) Kulttuurien tutkimuksen asiasanaston (Kula) pohjalta muodostettu erikoisontologia. Asiasanasto on ontologisoitu Aalto-yliopistossa 2010. Ontologiaan on koottu keskeinen terminologia folkloristiikan, kulttuuriantropologian, etnomusikologian, uskontotieteen (erityisesti kansanuskon tutkimuksen) ja kansatieteen alalta. Ontologiassa on noin 1500 varsinaista käsitettä."

Alternative Title: 
KULO
Size: 
1556 Preferred terms (2017-02).
Author: 
Kansalliskirjasto
EuroVoc: 
Access: 
KOS Types Vocabulary: 
Language: 
Address: 
The National Library of Finland, Fabianinkatu 35, Helsinki, 00170, Finland