Glossari acadèmic i docent de la Universitat de Barcelona

Abstract: 

"Aquest glossari pretén ser un recurs que faciliti la comunicació en el si de la UB al voltant dels temes acadèmics i docents. La necessitat d’utilitzar-lo rau en el fet que, moltes vegades, a determinats termes se’ls dóna significats diversos i, a més, sovint sorgeixen o es difonen nous mots que acompanyen el procés de canvi en què es troben immerses les universitats."

English Abstract: 

"This glossary is intended as a resource to facilitate communication within the UB around academic subjects and teachers. The need for it is the fact that often, certain terms are given different meanings and also often arise and spread new words that accompany the process of change in which they are immersed universities. "

English Title: 
Glossary for academics and teaching at the University of Barcelona
Author: 
Universitat de Barcelona
Access: 
Format: 
KOS Types Vocabulary: 
Language: 
License: 
Address: 
Gran Via de les Corts Catalanes, 585, Barcelona, B, 08007, Spain