edit

Thesaurus objects

"This document provides a trilingual thesaurus, which will allow the producer data document metadata in three different languages: Catalan, Spanish and English. Each organization producing geospatial data has designed models of the real world according to their own criteria and needs. This means that the same object may be described differently by each organization (known semantic problem concerning the terminology and concept models of the territory). This document aims to systematize the description of phenomena and begin a path to standardization in this field, so that we all understand when we talk about a particular object or phenomenon. we classified the most common phenomena that can appear on the map, and that may be susceptible to be studied. "

"Aquest document aporta un tesaurus trilingüe, que permetrà al productor de dades documentar les seves metadades en tres idiomes diferents: català, castellà i anglès. Cada organització productora de dades geoespacials ha dissenyat models del món real conforme als seus propis criteris i necessitats. Això fa que un mateix objecte pugui ser descrit de manera diferent per cada organització (el que s’anomena problema semàntic, relatiu a la terminologia i la conceptualització dels models del territori). Aquest document pretén sistematitzar la descripció dels fenòmens i iniciar un camí cap a l’estandardització en aquest camp, de manera que tots ens entenguem quan parlem d’un objecte o fenomen determinat. S’hi han classificat els fenòmens més habituals que poden aparèixer a la cartografia i, que poden ser susceptibles d’ésser estudiats."

Titles
 • Thesaurus objects
 • Tesaurus d’objectes
KOS Type
Subject
Languages
 • ca
 • en
 • es
URI http://bartoc.org/en/node/882
Homepage http://www.geoportal.cat/geoportal/cat/participar/publicar-metad/Tobjectesv2.pdf
Access
Format
Publisher
Address
 • Parc de Montjuïc
 • Barcelona
 • Barcelona
 • 08038
 • Spain
Languages
 • ca
 • en
 • es