Tesaurus de la Cultura Rural Catalana

Abstract: 

"Amb l’objectiu d’estructurar la informació referent a la cultura rural s’ha creat el primer Tesaurus de la cultura rural catalana, el qual ha estat consensuat amb la Xarxa 'Arrels - conreu de sabers'. El tesaurus s’ha construït en base a la documentació existent a la base de dades d’Arrels - conreu de sabers. En el nostre tesaurus hi ha 12 àrees temàtiques subdividides en 45 subàrees principals."

English Abstract: 

"In order to structure the information on rural culture has created the first Catalan Thesaurus of rural culture, which has been agreed with Red Roots - cultivation of knowledge." The thesaurus is built based on existing documentation database Roots - cultivation of knowledge. in our thesaurus 12 subject areas are subdivided into 45 sub-major. "

English Title: 
Thesaurus of Rural Catalan Culture
Author: 
Fundació del Món Rural
Access: 
Format: 
KOS Types Vocabulary: 
Language: 
License: 
Address: 
Av. Prat de la Riba, 27 Altell 1a, Lleida, L, 25008, Spain