Klassifikationssystem för svenska bibliotek

Abstract: 

"SAB är ett klassifikationssystem som klassificerar framför allt böcker men även andra media. Det används på många svenska folkbibliotek, skolbibliotek och forskningsbibliotek. Första upplagan kom 1921 och byggde på den klassifikation som då användes i de vetenskapliga bibliotekens accessionskatalog. Systemet går även under namnen "Klassifikationssystem för svenska bibliotek", "SAB-systemet" och "SAB:s klassifikationssystem". Förkortningen SAB står för "Sveriges Allmänna Biblioteksförening". SAB gick samman med Svenska bibliotekariesamfundet (SBS) och bildade nuvarande Svensk Biblioteksförening. SAB revideras med jämna mellanrum för att hänga med i utvecklingen av nya ämnesområden. Svensk Biblioteksförenings kommitté för klassifikationssystem för svenska bibliotek (tidigare SAB:s kommitté för katalogisering och klassifikation) beslutar om ändringar, rättelser och tillämpningsanvisningar till SAB:s klassifikationssystem. Dels sker en fortlöpande revision där man till exempel preciserar innehållet i ett signum eller lägger till nya ämnen. Dels sker ibland ordentliga revisioner där hela systemet omarbetas. De stora revisionerna medför i regel en ny upplaga av klassifikationssystemet. Den senaste, åttonde upplagan påbörjades 2002 och togs bruk hösten 2006."

English Abstract: 

"SAB is a classification system that primarily classifies books, but also other media. It is used in many Swedish public libraries, school libraries and research libraries. The first edition came in 1921 and was based on the classification used in the accession libraries of the scientific libraries. The system is also called" SAB System Classification System "," SAB System "and" SAB Classification System ". The abbreviation SAB stands for the" Swedish Public Library Association. "SAB collaborated with the Swedish Library Society (SBS) and formed the current Swedish Library Association. To keep up with the development of new subject areas. The Swedish Library Association Committee for Classification Systems for Swedish Libraries (formerly SAB's Cataloging and Classification Committee) decides on changes, corrections and application instructions to SAB's classification system. On which, for example, you specify the contents of a signature or add new topics. Sometimes there are proper audits where the entire system is being revised. The major audits usually result in a new edition of the classification system. The last eighth edition began in 2002 and was taken in autumn 2006. "

Alternative Title: 
SAB-systemet
SAB
SAB:s klassifikationssystem
English Title: 
Classification system for Swedish libraries
Year of Creation: 
2010
Author: 
Svensk Biblioteksförening
Access: 
Format: 
KOS Types Vocabulary: 
Language: 
License: 
Address: 
World Trade Center D5, Stockholm, 107 24, Sweden