Thesaurus de la Universitat de Barcelona

Abstract: 

"Recull els registres de matèries, de noms geogràfics, i de gènere-forma, amb les formes acceptades establertes al catàleg, des de les quals podreu accedir als documents del catàleg. Els registres contenen també les formes variants i relacionades, i altres informacions que us poden ser útils, com per exemple, notes informatives, d'abast, etc. Inclou actualment més de 18.000 entrades, és una eina viva que creix i es modifica de forma continuada, i s'actualitza cada mes. Instrument en l'anàlisi documental i la recuperació de la informació per matèries del Catàleg de la Universitat de Barcelona."

English Abstract: 

"Collect records of subjects, geographical names, and gender-shape, with the accepted forms set out in the catalog, from which you can access documents in the catalog. The records also contain variant forms and related, and other information may be useful, such as information notes, range, etc. currently includes more than 18,000 entries, is a living tool that grows and changes continuously and updated every month. Instrument in the analysis documentary and information retrieval by subject Catalog of the University of Barcelona. "

Alternative Title: 
THUB
English Title: 
Thesaurus of the University of Barcelona
Author: 
Universitat de Barcelona, Centre de Recursos per a l'Aprenentage i la Investigació (CRAI)
Access: 
Format: 
KOS Types Vocabulary: 
Address: 
Gran Via de les Corts Catalanes, 585, Barcelona, B, 08007, Spain