Muotoilun ja viestinnän asiasanasto

Abstract: 

"Muotoilun ja viestinnän asiasanasto on suomenkielinen muotoilun, viestinnän sekä käsi- ja taideteollisuusalan erikoissanasto. Sanasto sisältää noin 2500 varsinaista asiasanaa ja lähes 400 ohjaustermiä, jotka ohjaavat hyväksytyn asiasanan käyttöön. Asiasanasto käsittää asiasanojen käyttö-, korjaus- ja täydennysohjeet sekä aakkosellisen sanasto-osan ja liitteet. Muotoilun ja viestinnän asiasanasto on rakenteeltaan tesaurustyyppinen, eli siinä näkyvät asiasanojen väliset yleisimmät semanttiset suhteet. Muotoilun ja viestinnän asiasanasto on tarkoitettu käytettäväksi kirjojen ja artikkeleiden lisäksi myös muiden aineistotyyppien indeksoinnissa ja tiedonhaussa, mm. kirjastojen kortistoista, tietokannoista ja bibliografioista saatavien aineistojen. Sanasto auttaa tietojen tallentajia ja tiedonhakijoita käyttämään yhteistä kieltä. Sanasto on tarkoitettu käytettäväksi VESA-verkkosanaston http://vesa.lib.helsinki.fi/ysa/index.html (Yleinen suomalainen asiasanasto) rinnalla muotoilun ja viestinnän erikoissanastona."

English Abstract: 

"Design and communication thesaurus is in Finnish design, communication, and arts and crafts specialty vocabulary. The dictionary contains about 2500 actual key words and almost 400 control term, which control the approved free word use. Index comprises of keywords use, repair and further instructions, and the alphabetical dictionary part and attachments. Design and communication thesaurus is constructed tesaurustyyppinen, that is, it refers to the most common semantic relationships between key words. Design and communication vocabulary for use in books and articles, but also other data types, indexing and search for information, for example. catalogs, databases and bibliographies libraries derived materials. Glossary help Added information and knowledge-seekers to use a common language. glossary is intended for use with VESA-network terminology http://vesa.lib.helsinki.fi/ysa/index.html (a Finnish General siasanasto) in parallel with the design and communication of specific terminology. "

Alternative Title: 
Käsi- ja taideteollisuuden asiasanasto
English Title: 
Design and communication Thesaurus
Author: 
Tellervo Krogerus
Mirja Kälviäinen
Riitta-Liisa Newton
Anne Mikkanen
Access: 
Format: 
KOS Types Vocabulary: 
Language: 
License: 
Address: 
Piispankatu 8, Kuopio, 70101, Finland