Musiikin asiasanasto

Abstract: 

"Musiikin asiasanasto (MUSA) on yksikielinen musiikin indeksointiin tarkoitettu erikoissanasto, joka noudattaa Yleisen suomalaisen asiasanaston (YSA) periaatteita ja rakennetta. Musiikin asiasanasto on tarkoitettu käytettäväksi musiikkia käsittelevien kirjojen ja artikkelien sekä kaikkien musiikkitallenteiden (nuottijulkaisut, äänitteet jne.) indeksointiin ja tiedonhakuun. Sanasto ohjaa tiedontallentajia ja -hakijoita käyttämään yhteistä kieltä. Musiikin asiasanaston laadinnassa on noudatettu Suomenkielisen tesauruksen laatimis- ja ylläpito-ohjeita (SFS 5471). Ruotsinkieliset CILLA-termit löydät vaihtamalla sisällön kielen ruotsiksi."

English Abstract: 

"Music Thesaurus (MUSA) is one of the language special vocabulary for music indexing, which complies with the principles and structure of the Finnish General Thesaurus (YSA). Thesaurus music is intended for use in the music of the books and articles, as well as all recorded music (printed music, sound recordings, etc.) for indexing and information retrieval. Glossary tiedontallentajia guides and job-seekers to use a common language. compiling a thesaurus to music have been observed in Finnish, thesaurus preparation and maintenance instructions (SFS 5471). CILLA Finnish-changing content of the terms you will find in Swedish language. "

Alternative Title: 
Finnish Music Thesaurus
Specialtesaurus för musik
MUSA/CILLA
English Title: 
Finnish Music Thesaurus
Size: 
917 Preferred terms (2017-02).
Author: 
National Library of Finland
EuroVoc: 
DDC: 
Access: 
KOS Types Vocabulary: 
Language: 
Address: 
National Library of Finland, Fabianinkatu 35, Helsinki, 00170, Finland