Patent- och registreringsverket Tesaurus

Abstract: 

"Tesaurus är en databas med utvalda och kontrollerade ämnesord som delvis är hierarkiskt ordnade. Ämnesorden är sökbara i fritext i de databaser där indexering används som en extra sökhjälp."

English Abstract: 

"Thesaurus is a database of selected and controlled subject that is partly organized hierarchically. Subjects are searchable in free text in the database where the index is used as an additional search help."

Alternative Title: 
PRV Tesaurus
The Swedish Patent and Registration Office Thesaurus
English Title: 
Patent and Registration Office Thesaurus
Author: 
Biblioteket på Patent- och registreringsverket (PRV)
EuroVoc: 
Access: 
Format: 
KOS Types Vocabulary: 
Language: 
License: 
Address: 
Valhallavägen 136, Stockholm, 114 41, Sweden