Σχεδιασμός και κατασκευή πλοίων: ορολογία, ονοματολογία, διαστάσεις πλοίου

Rate

Vote count: 659 Average: 1 Points: 659