Σχεδιασμός και κατασκευή πλοίων: ορολογία, ονοματολογία, διαστάσεις πλοίου