Język haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej

Abstract: 

"JHP BN zawiera słownictwo, które umożliwia budowę haseł adekwatnie charakteryzujących treść i formę dokumentów gromadzonych w bibliotekach. Każdy byt, obiekt, pojęcie, zjawisko, które posiada własną nazwę i jest zdefiniowane w wiarygodnych źródłach informacji, powinno być wyrażone odpowiednim tematem. Na słownictwo JHP BN składają się tematy i określniki."

Alternative Title: 
JHPBN
Author: 
Biblioteka Narodowa
Access: 
Format: 
KOS Types Vocabulary: 
Language: 
Geo: 
POINT (21.0051634 52.2149512)
License: