Sibelius-Akatemian kirjojen luokitus

Abstract: 

Konstuniversitetets bibliotek erbjuder undervisning i informationssökning och informationsanskaffning (informationsläskunnighet) för universitetets studerande och personal. Utöver undervisning erbjuds även individuell handledning som man kan boka hos informatikern vid det egna akademibiblioteket.

Bibliotekets kundtjänst ger handledning i användningen av biblioteket och i materialsökning. Man kan ställa frågor både till kundtjänstpersonalen och via e-­post, eller boka tid hos informatikern.

English Abstract: 

University libraries offer information search and information literacy teaching for their students and staff. In addition to study-related teaching, individual instruction is also available and can be booked from the information specialists of the academy libraries.

The library staff provides customer guidance for using the library and searching for material. You can ask for advice from the library’s customer service or by email. Detailed questions concerning information acquisition or thesis writing can be discussed in a private information specialist meeting.

Alternative Title: 
Sibelius-Akademins klassifikation för böcker
English Title: 
Sibelius Academy book classification system
Size: 
10 main classes (2017-03)
Author: 
Konstuniversitetets Bibliotek
EuroVoc: 
DDC: 
Access: 
Format: 
KOS Types Vocabulary: 
License: 
Address: 
Töölönlahdenkatu 16 C, Helsinki, 00100, Finland