Γλωσσάριο όρων αναισθησιολογίας

English Abstract: 

Glossary of Anesthesia Terms published by Evangelia Papapostolou.

English Title: 
Glossary of Anesthesia Terms
Year of Creation: 
2015
Author: 
Ευαγγελία Παπαποστόλου
EuroVoc: 
Access: 
Format: 
KOS Types Vocabulary: 
Language: 
License: 
Address: 
Delphi 106, Thessaloniki, 546 43, Greece