Λεξικό όρων ποδοσφαίρου

Abstract: 

"Λεξικό όρων ποδοσφαίρου (Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά)"

English Abstract: 

"Dictionary of football terms (Greek, English, French)"

English Title: 
Football Terms Glossary
Size: 
650 terms (2016-09).
Author: 
Athanassios Dionyssopoulos
EuroVoc: 
Access: 
Format: 
KOS Types Vocabulary: 
License: 
Address: 
100 Nikolaou Plastira str., Heraklion, 70013, Greece