Λεξικό Μετεωρολογικών όρων

Abstract: 

"Ένα γλωσσάριο μετεωρολογικών όρων με ορισμούς"

English Abstract: 

"A Glossary of Meteorological Terms with Definitions"

English Title: 
Glossary of Meteorological Terms
Author: 
Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)
EuroVoc: 
Access: 
Format: 
KOS Types Vocabulary: 
Language: 
License: 
Address: 
El. Venizelou 14, Elliniko, 16777, Greece