Ελληνοαγγλικό λεξικό ασφαλιστικών και οικονομικών ορών

Abstract: 

"Το παρόν λεξικό ασφαλιστικών και οικονομικών όρων περιλαμβάνει πλέον των 1500 όρων και έγινε με κίνητρο την αγάπη που έχουμε για την δουλειά μας σαν πραγματογνώμονες. Επειδή όμως δεν είμαστε γλωσσολόγοι ή λεξικογράφοι, καθιστούμε σαφές ότι δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι είναι πλήρες και συνεπώς θα πρέπει να ανατρέξετε και σε άλλα επίσημα έντυπα λεξικά."

English Abstract: 

"This term of insurance and financial terms contains more than 1500 terms and has been motivated by the love we have for our work as an expert, but because we are not linguists or lexicographers, we make it clear that it should not be considered complete and therefore You should also refer to other official printed dictionaries. "

English Title: 
Greek-English Dictionary of Insurance and Financial terms
Size: 
~1500 terms (2016-09).
Author: 
Glavopoulos C.D. & Assoc, Inc
Access: 
Format: 
KOS Types Vocabulary: 
Language: 
Address: 
Βασ.Ολγας 223, Thessaloniki, 54646, Greece