Tezaure terminologice Etnografie

Abstract: 

Tezaure terminologice: Arheologie, Etnografie, Artă decorativă, Numismatică, Artă plastică, Ştiinţă şi tehnică, Documente, RAMEAU

English Abstract: 

Treasures terminology: Archeology, Ethnography, Decorative art, numismatics, fine arts, science and technology, documents, RAMEAU

English Title: 
Treasures terminology Ethnography
Author: 
Institutul Național al Patrimoniului (CIMEC)
EuroVoc: 
Access: 
Format: 
KOS Types Vocabulary: 
Language: 
License: 
Address: 
Piaţa Presei Libere 1, Bucharest, 013701, Romania