Diccionari de neurociència

Abstract: 

"Aquest diccionari recull prop de dos mil termes de l’àmbit de la neurociència, juntament amb la definició, notes explicatives i equivalents en castellà i anglès. L’obra està organitzada d’acord amb una estructuració temàtica en què tenen cabuda la neuroanatomia, la neurohistologia, la neurobiologia cel·lular, la neurobiologia del desenvolupament, la neuroquímica, la neurofarmacologia, la neurofisiologia cel·lular i de sistemes, la neurobiologia del comportament, la neurologia, la neuropsicologia i la psiquiatria, la neurociència computacional i disciplines connexes amb la neurociència. Es tracta de la versió en línia del Diccionari de neurociència, iniciativa de l'expert en neurociència Antoni Valero-Cabré i elaborat per un equip d’especialistes mèdics de diverses universitats, coordinats pels professors de la Universitat Autònoma de Barcelona Josep Reig i Xavier Navarro, en col·laboració amb el TERMCAT, que s’ha encarregat de la coordinació del projecte i de la gestió de la terminologia de l’obra. La Xarxa Vives d'Universitats ha supervisat el desenvolupament del projecte, el qual ha tingut el suport del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l’Obra Social de CatalunyaCaixa."

English Abstract: 

"This dictionary contains about two thousand terms used in neuroscience along with definition, explanatory notes and equivalents in Spanish and English. The book is organized according to a thematic structure in which there is room neuroanatomy, the neurohistologia, cellular neurobiology, developmental neurobiology, neurochemistry, neuropharmacology the, cellular and systems neurophysiology, behavioral neurobiology, neurology, psychiatry and neuropsychology, computational neuroscience and related disciplines with neuroscience. This is the online version of the dictionary neuroscience, neuroscience expert initiative Antoni Valero-Cabre and prepared by a team of medical specialists from various universities coordinated by professors at the Autonomous University of Barcelona Josep Reig and Xavier Navarro, in collaboration with TERMCAT, which was responsible for coordinating the proje ct and management of terminology work. The Vives Network has overseen the project, which has been supported by the Department of Health of the Generalitat of Catalonia and is sponsored by the Social Work CatalunyaCaixa. "

English Title: 
Dictionary of Neuroscience
Author: 
TERMCAT, Centre de Terminologia
EuroVoc: 
Access: 
KOS Types Vocabulary: 
Address: 
c/ Mallorca, 272, Barcelona, B, 08037, Spain