Diccionari d'educació

Abstract: 

"Aquest diccionari aplega i defineix prop de dos mil termes del món de l’educació i de les seves facetes: pedagogia general, pedagogia social, recerca educativa, organització i gestió educatives, orientació psicopedagògica, didàctica, educació especial i tecnologia de l’educació. Cada article conté, a més de la denominació catalana, els equivalents en castellà, francès i anglès, la definició i, sovint, una o més notes explicatives. Es tracta de la versió en línia del Diccionari d’educació, elaborat pel TERMCAT i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya amb el suport del Govern d’Andorra i la col·laboració de la Societat Catalana de Pedagogia de l’Institut d’Estudis Catalans."

English Abstract: 

"This dictionary includes about two thousand and defines terms from the world of education and its facets: general pedagogy, social pedagogy, educational research, educational organization and management, Counseling, teaching, special education and educational technology . Each item also contains the name of Catalan, the equivalents in Spanish, French and English definition, and often one or more explanatory notes. This is the online version of the Dictionary of education, and prepared by TERMCAT the Department of Education of the Generalitat of Catalonia with the support of the Government of Andorra and the collaboration of the Catalan Society of Education at the Institute of Catalan Studies. "

English Title: 
Dictionary of Education
Author: 
TERMCAT, Centre de Terminologia
EuroVoc: 
Access: 
KOS Types Vocabulary: 
Address: 
c/ Mallorca, 272, Barcelona, B, 08037, Spain