edit

The Royal Library Systematic Catalog 2nd Edition.

"SK2 (Systematic Catalog 2nd Edition) is used for books in the University Library Collections acquired since 1995."

"SK2 (Systematisk Katalog 2.udg.) bruges til bøger i Universitetsbibliotekssamlingerne anskaffet siden 1995."

URI http://bartoc.org/en/node/1345
Titles
  • The Royal Library Systematic Catalog 2nd Edition.
  • Det Kongelige Bibliotek Systematisk Katalog 2.udg.
  • SK2
Homepage http://www.kb.dk/da/klassifikation/index.html
Languages
  • da
  • en
Subject
Access
Format
KOS Type
Publisher
Address
  • Søren Kierkegaards Plads 1
  • Copenhagen
  • 1221
  • Denmark