Det Teologiske Fakultet Fakultetsbiblioteket Klassifikationsskemaer

Abstract: 

"Biblioteket for Bibelsk Eksegese har et gennemgående klassifikationssystem, der gælder for alle underområder. (...) Bibliotek for Kirkehistorie har fire uafhængige klassifikationssystemer. (...) Der er tre systemer i Bibliotek for Systematisk Teologi, et for dogmatik, etik og religionsfilosofi. Praktisk teologi og økumenisk teologi har hver sit system."

English Abstract: 

"The Library of Biblical Exegesis has a comprehensive classification system that applies to all sub-areas. (...) Library of Church History has four independent classification systems. (...) There are three systems in the Library of Systematic Theology, one for dogmatics, ethics and Religious philosophy. Practical theology and ecumenical theology each have their own system. "

English Title: 
The Faculty of Theology Faculty Library Classification Schemes
Author: 
Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet
EuroVoc: 
Access: 
Format: 
KOS Types Vocabulary: 
Language: 
License: 
Address: 
Købmagergade 44-46, Copenhagen, 1150, Denmark