Den Slesvigske Samling Signaturer & klassifikation

Abstract: 

"Samlingen indeholder bøger, tidsskrifter, pjecer, m.m. om Slesvig på alle områdets 5 sprog og dialekter, dansk, tysk, frisisk, sønderjysk og plattysk. Emneområderne omfatter bl.a. historie, kunst, sprog- og dialektforskning, samfundsforhold, natur og miljø & meget mere. Også skønlitteratur og børnebøger fra det slesvigske område er rigt repræsenteret i samlingen. Som noget ganske særligt, rummer Den Slesvigske Samling en stor boghistorisk samling, hvoraf nogle af værkerne stammer helt tilbage fra 1500-tallet."

English Abstract: 

"The collection contains books, journals, pamphlets, etc. about Schleswig in all 5 languages and dialects of Danish, German, Frisian, Sudan, Jutland and Plateau. The topics include history, art, language and dialect research, social relations, nature and the environment & Much more. Also fiction and children's books from the Schleswig-Holstein region are richly represented in the collection. As a matter of fact, the Schleswig Collection contains a large book-historical collection, some of which originate from the 16th century. "

English Title: 
The Schleswig Collection Signatures & Classification
Author: 
Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig
Access: 
Format: 
KOS Types Vocabulary: 
Language: 
License: 
Address: 
Norderstrasse 59, Flensburg, 24939, Germany