edit

Classification for social sciences

URI http://bartoc.org/en/node/1306
Titles
  • Classification for social sciences
  • Yhteiskuntatieteiden hyllyluokitus
  • Klassifikation för samhällsvetenskap
Homepage http://libraryguides.helsinki.fi/c.php?g=172710&p=1634777
Languages
  • en
  • fi
  • sv
Subject
Access
Format
KOS Type
Publisher
Address
  • Helsinki University Library
  • Helsinki
  • 00014
  • Finland