edit

A table of geologic time

"Aquesta obra és un recull de prop de mil termes, fruit acumulat de dos segles de desenvolupament científic. (...) La informació mínima que té cada terme del glossari és: entrada i categoria gramatical.

D'altra banda, hi ha termes que tenen informació addicional, com ara: - Definició. - Equivalències en anglès, espanyol, francès i alemany. - Sinònims. - Notes. - Termes relacionats."

"This work is a collection of about a thousand words, the result of two centuries of accumulated scientific development. (...) The minimum information that each glossary term is: input and speech.

Moreover, there are terms that have additional information, such as: - Definition. - equivalences in English, Spanish, French and German. - synonyms. - Notes. - Related Terms. "

Titles
 • A table of geologic time
 • Una taula dels temps geològics
KOS Type
Subject
Languages
 • ca
 • en
 • fr
 • de
 • es
URI http://bartoc.org/en/node/1008
Homepage http://cit.iec.cat/obresx.asp
Access
License
Format
Publisher
Address
 • Carrer del Carme, 47
 • Barcelona
 • Barcelona
 • 08001
 • Spain
Languages
 • ca
 • en
 • fr
 • de
 • es