Glossari de l'espai europeu d'educació superior

Abstract: 

"El Glossari de l’EEES és un recull multilingüe català, castellà, anglès i francès de paraules clau sobre l’espai europeu d’educació superior explicades extensament a partir de la documentació que ha generat aquesta nova realitat. L’objectiu d’aquest material és facilitar la comprensió de l’espai europeu d’educació superior, i també ser un recurs útil per a la traducció i redacció dels documents docents generats dins d’aquest marc."

English Abstract: 

"The Glossary is a collection of the EHEA multilingual Catalan, Spanish, English and French keywords on the European Higher Education explained extensively from the documentation generated by this new reality. The aim of this material is to facilitate the understanding of European higher education and to be a useful resource for the writing and translation of educational documents generated within this framework. "

English Title: 
Glossary of the European Higher Education
Author: 
Universitat Politècnica de Catalunya, Servei de Llengües i Terminologia
Access: 
Format: 
KOS Types Vocabulary: 
License: 
Address: 
c. Jordi Girona, 31, Barcelona, B, 08034, Spain