Oslo

Bokbasen Thesaurus

Bokbasen har en hierarkisk tesaurus med kontrollerte frittstående emneord. Tesaurusen ble etablert på 1980-tallet, og blir kontinuerlig vedlikeholdt og videreutviklet av Bokbasens katalogavdeling. Filen inneholder de fem hovedkategoriene emner, form, sjanger, tid og sted, på bokmål og nynorsk.

Bokbasen has a hierarchical thesaurus with controlled free-standing keywords. The thesaurus was established in the 1980s, and is continuously maintained and further developed by Bokbasen's catalog department. The file contains the five main categories of topics, form, genre, time and place, in Bokmål and Nynorsk.

Ordnøkkelen – tesaurus for kulturminnevern

"Ordnøkkelen – tesaurus for kulturminnevern er utarbeidet av Riksantikvaren. Termene i Ordnøkkelen skal ikke oppfattes som enegyldig norm for språkbruk innen kulturminnevern. Termene er valgt ut fra behovet Riksantikvaren har når litteratur, bilder o.a. skal registreres i databaser, for senere gjenfinning. Det er derfor ikke en fullstendig ordliste for kulturminnevern, men gjenspeiler behovet for gjenfinning i basene. Detaljeringsgraden vil derfor være ulik for forskjellige emner.

UHRs termbase for universitets- og høgskolesektoren

"A collection of 2000 administrative terms with English - Norwegian bokmål/Norwegian bokmål - English and English - Norwegian nynorsk/Norwegian nynorsk - English translations, from the Norwegian Institutions of Higher Education.

The termbase translates from Norwegian bokmål/Norwegian nynorsk to British English and the other way round. (The base uses the Oxford University Press house style.)"

Sistema de Classificação do REPENTINO

"O REPENTINO é um repositório público que contém exemplos de entidades nomeadas, ou seja, de entidades concretas ou abstractas que possuem um nome próprio. Os exemplos armazenados no REPENTINO encontram-se divididos por várias categorias conceptuais, cada uma das quais contendo diversas sub-categorias, numa estrutura em árvore, garantindo assim uma razoável organização destes exemplos. O REPENTINO é também um recurso de construção colectiva e cresce com a ajuda e as sugestões de todos quantos quiserem colaborar."

SNORRE

"Termbasen SNORRE er utviklet av Standard Norge i samarbeid med Språkrådet og Kulturdepartementet. SNORRE inneholder fagtermer og definisjoner på bokmål, nynorsk, engelsk, tysk og fransk som er samlet i forbindelse med standardiseringsarbeid. I SNORRE finnes oppdatert og vedlikeholdt terminologi fra et bredt utvalg av områder, f.eks. sportsutstyr og -anlegg, skipsbygging og marine konstruksjoner, bedriftsorganisasjon og -ledelse, kvalitetsstyring og næringsmiddelteknologi. Hovedtyngden av termene i databasen er ekserpert fra oversatte standarder.

"SNORRE contains terms and definitions which have been extracted from national, European or international standards and which have been quality assured by subject specialists and linguists. Consequently, the term base provides a valuable tool for translators, technical writers and others interpreting or producing technical text. (...) The terms in SNORRE have been extracted from standards from a wide variety of standardization areas.

Humord

"Humord er en norsk tesaurus for humaniora og samfunnsvitenskap med tilgrensende fagområder. Humord er også et indekseringssamarbeid innen rammene av biblioteksystemet BIBSYS."

"A thesaurus that originates from the humanities and social sciences, but has grown to cover most subjects. The vocabulary contains 17956 concepts, with terms in Norwegian Bokmål only. Mapping to Dewey is an ongoing project."

Realfagstermer

"Realfagstermer er et kontrollert, pre-koordinert emneordsvokabular som i hovedsak dekker naturvitenskap, matematikk og informatikk. Emneordene er publisert som frie, åpne data, og inneholder per januar 2015 rundt 15 000 emneord som kan brukes frittstående, eller kombinert til strenger (nærmere 16 000 strenger per januar 2015)."

"Realfagstermer is a multilingual, controlled vocabulary of pre-coordinated subject headings which mainly covers the physical sciences, mathematics and computer science. It is maintained by the University of Oslo Science Library in collaboration with the University of Bergen Science Library, and covers mainly the physical sciences, mathematics and computer science. As of January 2015, the vocabulary consists of approximately 15 000 single concept headings, and about 16 000 compound headings ("subject strings"), published as open data for everyone to use freely."

Anatomical Therapeutic Chemical Classification System

"In the Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) classification system, the active substances are divided into different groups according to the organ or system on which they act and their therapeutic, pharmacological and chemical properties. Drugs are classified in groups at five different levels. The drugs are divided into fourteen main groups (1st level), with pharmacological/therapeutic subgroups (2nd level). The 3rd and 4th levels are chemical/pharmacological/therapeutic subgroups and the 5th level is the chemical substance.

"In the Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) classification system, the active substances are divided into different groups according to the organ or system on which they act and their therapeutic, pharmacological and chemical properties. Drugs are classified in groups at five different levels. The drugs are divided into fourteen main groups (1st level), with pharmacological/therapeutic subgroups (2nd level). The 3rd and 4th levels are chemical/pharmacological/therapeutic subgroups and the 5th level is the chemical substance.