Norway

Los

"Los er en felles terminologi for offentlige tjenester med et brukerorientert vokabular. Los består i dag av rundt 500 emneord og har over 2900 hjelpeord (synonym, tidligere emner osv) som kan brukes for gjenkjennelig kategorisering av innhold og ressurser på tvers av portaler og til å hjelpe brukere til å finne frem."

User-oriented vocabulary for public services in Norway, maintained by the Norwegian Digitalisation Agency. Los consists of around 500 concepts and over 2900 alternative labels (synonyms, former names, etc.) that can be used for categorization of content and resources across portals and to help users navigate.

Bokbasen Thesaurus

Bokbasen har en hierarkisk tesaurus med kontrollerte frittstående emneord. Tesaurusen ble etablert på 1980-tallet, og blir kontinuerlig vedlikeholdt og videreutviklet av Bokbasens katalogavdeling. Filen inneholder de fem hovedkategoriene emner, form, sjanger, tid og sted, på bokmål og nynorsk.

Bokbasen has a hierarchical thesaurus with controlled free-standing keywords. The thesaurus was established in the 1980s, and is continuously maintained and further developed by Bokbasen's catalog department. The file contains the five main categories of topics, form, genre, time and place, in Bokmål and Nynorsk.

Ordnøkkelen – tesaurus for kulturminnevern

"Ordnøkkelen – tesaurus for kulturminnevern er utarbeidet av Riksantikvaren. Termene i Ordnøkkelen skal ikke oppfattes som enegyldig norm for språkbruk innen kulturminnevern. Termene er valgt ut fra behovet Riksantikvaren har når litteratur, bilder o.a. skal registreres i databaser, for senere gjenfinning. Det er derfor ikke en fullstendig ordliste for kulturminnevern, men gjenspeiler behovet for gjenfinning i basene. Detaljeringsgraden vil derfor være ulik for forskjellige emner.

UHRs termbase for universitets- og høgskolesektoren

"A collection of 2000 administrative terms with English - Norwegian bokmål/Norwegian bokmål - English and English - Norwegian nynorsk/Norwegian nynorsk - English translations, from the Norwegian Institutions of Higher Education.

The termbase translates from Norwegian bokmål/Norwegian nynorsk to British English and the other way round. (The base uses the Oxford University Press house style.)"

Sistema de Classificação do REPENTINO

"O REPENTINO é um repositório público que contém exemplos de entidades nomeadas, ou seja, de entidades concretas ou abstractas que possuem um nome próprio. Os exemplos armazenados no REPENTINO encontram-se divididos por várias categorias conceptuais, cada uma das quais contendo diversas sub-categorias, numa estrutura em árvore, garantindo assim uma razoável organização destes exemplos. O REPENTINO é também um recurso de construção colectiva e cresce com a ajuda e as sugestões de todos quantos quiserem colaborar."

SNORRE

"Termbasen SNORRE er utviklet av Standard Norge i samarbeid med Språkrådet og Kulturdepartementet. SNORRE inneholder fagtermer og definisjoner på bokmål, nynorsk, engelsk, tysk og fransk som er samlet i forbindelse med standardiseringsarbeid. I SNORRE finnes oppdatert og vedlikeholdt terminologi fra et bredt utvalg av områder, f.eks. sportsutstyr og -anlegg, skipsbygging og marine konstruksjoner, bedriftsorganisasjon og -ledelse, kvalitetsstyring og næringsmiddelteknologi. Hovedtyngden av termene i databasen er ekserpert fra oversatte standarder.

"SNORRE contains terms and definitions which have been extracted from national, European or international standards and which have been quality assured by subject specialists and linguists. Consequently, the term base provides a valuable tool for translators, technical writers and others interpreting or producing technical text. (...) The terms in SNORRE have been extracted from standards from a wide variety of standardization areas.

Humord

"Humord er en norsk tesaurus for humaniora og samfunnsvitenskap med tilgrensende fagområder. Humord er også et indekseringssamarbeid innen rammene av biblioteksystemet BIBSYS."

"A thesaurus that originates from the humanities and social sciences, but has grown to cover most subjects. The vocabulary contains 17956 concepts, with terms in Norwegian Bokmål only. Mapping to Dewey is an ongoing project."

Pages