Finland

Kirjallisuudentutkimuksen asiasanasto

"Kirjallisuudentutkimuksen asiasanastoa laadittaessa on noudatettu Suomenkielisen tesauruksen laatimis- ja ylläpito-ohjeita (SFS 5471) ja Yleisen suomalaisen asiasanaston periaatteita, joista tässä pääkohtia lyhyesti: Asiasanat ovat aina substantiiveja; joko yksittäistermejä, sanaliittoja tai yhdyssanoja (esim. genre, kirjallisuuden kieli, epämääräisyyskohta). Asiasanat ovat monikko- tai yksikkömuodossa. Monikossa ovat yleensä konkreettisia, laskettavissa olevia käsitteitä edustavat asiasanat (esim. runot, kirjailijat, taiteilijat).

"Kirjallisuudentutkimuksen thing vocabulary been prepared according to Finnish language thesauri preparation and maintenance instructions (SFS 5471) and the principles of the general Finnish thesaurus, which are here the main points in brief: Keywords are always nouns; either yksittäistermejä, word associations, or compound words (for example, genre, literary language, ambiguity in point.) . keywords are plural or singular. plural are usually concrete, representing quantifiable concepts keywords (eg. poems, writers, artists).

Kielitieteen asiasanasto

"Asiasanat ovat aina substantiiveja: joko yksittäistermejä, sanaliittoja tai yhdyssanoja. Asiasanat ovat joko yksikkö- tai monikkomuodossa. Yksikössä ovat abstrakteja käsitteitä ja toimintaa kuvaavat sanat. Monikossa ovat yleensä konkreettisia, laskettavissa olevia käsitteitä merkitsevät sanat. Termeillä voi olla yksikössä ja monikossa eri merkitys, jolloin molemmat muodot esiintyvät sanastossa (kielioppi - kieliopit). Asiasanaston laatimisessa on noudatettu suomenkielisen tesauruksen laatimis- ja ylläpito-ohjeita (SFS 5471).

"Keywords are always nouns:.. Either yksittäistermejä, word associations, or compound words Key words are either singular or plural unit are abstract concepts and activities described by the words plural are usually tangible, quantifiable concepts of the words for terms can be singular and the plural different meaning.. whereby the two forms appear in the dictionary (grammar - grammars).

Pages