Finland

Helecon asiasanasto

"HELECON-palvelut ovat kirjaston omaa sisältötuotantoa ja erikoispalvelu asiakkaillemme. HELECON on rekisteröity tavaramerkki. Palvelulla on pitkät perinteet vuodesta 1975 lähtien, jollon Finnish Periodicals Index FINP perustettiin silloisessa Helsingin kauppakorkeakoulussa. Tietokantoja ja hakusanastoja päivitetään jatkuvasti laajasta tietomassasta."

"HELECON-services are library's own content production and a special service for our customers. HELECON is a registered trademark. The service has a long tradition since 1975. Finnish Periodicals Index FINP founded what was then known as the Helsinki School of Economics. The databases are constantly updated and excerpt from a wide mass of information."

Tieteen kansallinen termipankki

"Tieteen kansallinen termipankki (TTP) rakentaa kaikkien Suomessa harjoitettavien tieteenalojen yhteisen, avoimen ja jatkuvasti päivitettävän termitietokannan tiedeyhteisön ja kansalaisten käyttöön. Hanke toteutetaan talkooperiaatteella yhteistyössä koko maan tutkijoiden kanssa. Tieteen termipankin verkkopalvelu avattiin vuonna 2012 ja aluksi sitä kehitettiin kolmessa pilottihankkeessa, joiden tieteenalat ovat kasvitiede, kielitiede ja oikeustiede.

"The Bank of Finnish Terminology in Arts and Sciences is a multidisciplinary project which aims to gather a permanent terminological database for all fields of research in Finland. The project has created a Semantic MediaWiki platform, which offers a collaborative environment. The semantic MediaWiki platform is an open collaborative website. This means that anyone can freely use it and also participate in the discussion about terms.

Pages