product design

Muotoilun ja viestinnän asiasanasto

"Muotoilun ja viestinnän asiasanasto on suomenkielinen muotoilun, viestinnän sekä käsi- ja taideteollisuusalan erikoissanasto. Sanasto sisältää noin 2500 varsinaista asiasanaa ja lähes 400 ohjaustermiä, jotka ohjaavat hyväksytyn asiasanan käyttöön. Asiasanasto käsittää asiasanojen käyttö-, korjaus- ja täydennysohjeet sekä aakkosellisen sanasto-osan ja liitteet. Muotoilun ja viestinnän asiasanasto on rakenteeltaan tesaurustyyppinen, eli siinä näkyvät asiasanojen väliset yleisimmät semanttiset suhteet.

"Design and communication thesaurus is in Finnish design, communication, and arts and crafts specialty vocabulary. The dictionary contains about 2500 actual key words and almost 400 control term, which control the approved free word use. Index comprises of keywords use, repair and further instructions, and the alphabetical dictionary part and attachments. Design and communication thesaurus is constructed tesaurustyyppinen, that is, it refers to the most common semantic relationships between key words.

International Classification for Industrial Designs

"The Locarno Classification (LOC) is an international classification used for the purposes of the registration of industrial designs. It was set up by an agreement concluded at a diplomatic conference held in Locarno in 1968: the Locarno Agreement Establishing an International Classification for Industrial Designs. The Locarno Classification comprises a list of classes and subclasses with explanatory notes and an alphabetical list of goods in which industrial designs are incorporated, with an indication of the classes and subclasses into which they fall."